Política de Privacidad

Marina e Maica SL infórmao sobre a súa política de privacidade en relación ao tratamento e protección de datos persoais de usuarios e clientes que poden ser recollidos navegando ou contratando servizos a través do sitio web licoresosmaios.com.

Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, reflectida na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais (LOPD GDD) . Tamén cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso do sitio web implica a aceptación desta Política de privacidade, así como as condicións incluídas no Aviso Legal.

Identidad responsable

 • Propietario: Marina E Maica Sl
 • Rexistro Mercantil de Ourense
 • NIF/CIF: B32376998
 • Enderezo: Lugar Meson Pardo, 2, Leiro, 32428 , Orense
 • Correo electrónico: marinaemaica@gmail.com
 • Páxina web: licoresosmaios.com

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o titular aplicará os seguintes principios que cumpren os requisitos da nova normativa europea de protección de datos:

 • Principio de legalidade, lealdade e transparencia: o Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos seus datos persoais, que pode ser para un ou máis fins específicos sobre os que o informarán previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: o titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o propósito ou fins que se solicitan.
 • Principio de limitación do período de conservación: os datos conservaranse durante o tempo estritamente necesario para o propósito ou fins do tratamento. O propietario informaralle do período de conservación correspondente segundo o propósito. No caso das subscricións, o titular revisará periódicamente as listas e eliminará os rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: os seus datos serán tratados de xeito que se garanta a súa seguridade, confidencialidade e integridade. Debería saber que o propietario toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar por licoresosmaios.com non é necesario que proporcione ningunha información persoal. Os casos nos que proporciona os seus datos persoais son os seguintes:

 • Ao contactar a través dos formularios de contacto ou enviar un correo electrónico.
 • Ao crear un usuario para mercar os produtos do sitio web.

Os teus dereitos

O propietario infórmalle que en relación cos seus datos persoais ten dereito a:

 • Solicita acceso aos datos almacenados.
 • Solicita unha rectificación ou cancelación.
 • Solicita a limitación do teu tratamento.
 • Obxecto ao tratamento.
 • Solicita a portabilidade dos teus datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e, polo tanto, debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao propietario, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitou os seus datos en calquera momento pode contactar co propietario e solicitar información sobre o os datos que gardou e como os obtivo, solicita a súa rectificación, solicite a portabilidade dos seus datos persoais, opóñase ao tratamento, limite o seu uso ou solicite a cancelación destes datos nos ficheiros do Titular.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición ten que enviar un correo electrónico marinaemaica@gmail.com xunto cunha proba válida de dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou o equivalente.

Ten dereito a unha protección xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade fiscalizadora, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais que lle concirnen viola o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando te conectas ao sitio web para enviar un correo electrónico ao propietario, subscribirte ao seu boletín ou facer un contrato, proporcionas información persoal da que é responsable o propietario. Esta información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao proporcionar esta información, dá o seu consentimento para que a información sexa recollida, utilizada, xestionada e almacenada por superadmin.es, só como se describe no aviso legal e nesta política de privacidade.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular son diferentes segundo o sistema de captura de información:

 • Formularios de contacto: o titular solicita datos persoais, entre os que se poden atopar: nome e apelidos, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e enderezo da súa páxina web para responder ás súas preguntas.

Por exemplo, o propietario utiliza estes datos para responder ás súas mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou preocupacións que poida ter en relación coa información incluída no sitio web, os servizos prestados a través do sitio web, o tratamento da súa datos persoais, preguntas sobre os textos legais incluídos no sitio web, así como calquera outra consulta que poida ter que non estea suxeita ás condicións do sitio web ou do contrato.

Existen outros fins para os que o Titular trata os seus datos persoais:

 • Garantir o cumprimento das condicións contidas no Aviso Legal e na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para analizar a navegación. O propietario recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no seu ordenador cando navega polo sitio web, cuxas características e finalidade se detallan na Política de cookies.

O propietario tratará os seus datos persoais co fin de xestionar correctamente a súa presenza na rede social, informarlle das súas actividades, produtos ou servizos, así como para calquera outro propósito que a normativa das redes sociais permita.

En ningún caso, o propietario utilizará os perfís dos seguidores nas redes sociais para enviar publicidade de xeito individual.

Seguridade de datos persoais

Para protexer os seus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, uso indebido, acceso inadecuado, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

O sitio web está aloxado en Dondominio.com. A seguridade dos seus datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Podes consultar a súa política de privacidade para obter máis información.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden conter contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutros sitios web compórtase exactamente do mesmo xeito que se visitase o outro sitio web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre vostede, usar cookies, incorporar un código de seguimento adicional de terceiros e supervisar a súa interacción usando este código.

Política de cookies

Para que este sitio web funcione correctamente cómpre empregar cookies, que é información que se almacena no seu navegador web.

Na páxina de Política de cookies pode consultar toda a información relacionada coa política de recollida, o propósito e o tratamento das cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: consentimento.

Para contactar co propietario, subscribirse a un boletín ou facer comentarios neste sitio web, ten que aceptar esta política de privacidade.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

Marina e Maica SL.

San Clodio-Leiro 32427 Ourense

988 488 115 / 639824715 / 696721757

marinaemaica@gmail.com

Conservación de datos persoais

Os datos persoais que proporcione ao Titular conservaranse ata que solicite a súa eliminación.

Ao navegar por licoresosmaios.com pódense recompilar datos non identificativos, que poden incluír a dirección IP, a xeolocalización, un rexistro de como se usan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non se poden usar para identificalo.

O sitio web non usa servizos de análise de terceiros.

Precisión e veracidade dos datos persoais

Comprométese a que os datos proporcionados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e actuais, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como usuario do sitio web, é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que envía ao sitio, exonerando ao propietario de calquera responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Como Usuario do sitio web, declara que foi informado das condicións de protección de datos persoais, acepta e acepta o tratamento dos mesmos polo propietario na forma e para os fins indicados nesta Política de privacidade.

Revogabilidade

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición, ten que enviar un correo electrónico a marinaemaica@gmail.com xunto cunha proba válida de dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou o equivalente.

O exercicio dos seus dereitos non inclúe ningún dato que o Titular estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na política de privacidade

O propietario resérvase o dereito de modificar esta Política de privacidade para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como ás prácticas da industria.

Estas políticas estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.